indespair.pl

BHP zachodniopomorskie

W każdym zakładzie pracy przeprowadzane muszą być szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowi pracownicy powinni wziąć udział w kursie wstępnym, a zmiany w przepisach dotyczących BHP należy przedstawiać podczas kursów okresowych. Szkolenia BHP w województwie zachodniopomorskim i lubuskim proponuje firma BHP-KOMPLEX. Wszystkie kursy dostosowane są do specyfiki danej branży czy sektora. Pracownicy dowiadują się jak należy reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Wachlarz usług BHP-KOMPLEX obejmuje także usługi dotyczące outsourcingu oraz kursy na wózki widłowe.


BHP-KOMPLEX
Okrzei 29
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 723 14 33