indespair.pl

https://futurum3d.pl/

Wydruk 3d to żadne złudzenie trójwymiarowości, lecz realny obiekt wykonany z mas plastycznych, który można obejrzeć z każdej strony pod dowolnym kątem. W przypadku produktów przemysłowych możliwe jest uzyskanie obiektu w rzeczywistej wielkości 1:1. Obiekty architektoniczne powstają oczywiście w pomniejszonej skali. Wykonywaniem wydruków 3d zajmuje się firma Futurum 3d, prezentująca swoją ofertę na stronie http://futurum3d.pl/drukowanie-3d/uslugi/makiety-architektoniczne/. Z jej usług korzystają przede wszystkim pracownie projektowo-architektoniczne.


Futurum3D
Juwenalisa 2a
60-461 Poznań
tel. 696 014 758