indespair.pl

Zaniżone odszkodowanie AC

Nierzadko zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca klientom zaniżone odszkodowanie AC dokonując kalkulacji w sposób mocno wątpliwy w świetle prawa. W takich sytuacjach właśnie biznes robi firma Avista, która pomaga klientom odzyskać znaczącą część zabranej im kwoty, pobierając opłatę jedynie w przypadku, gdy i klient osiąga zysk. Oprócz ubezpieczeń Autocasco firma specjalizuje się też w odszkodowaniach z OC, dotyczących zarówno szkód rzeczowych, jak i osobowych ponoszonych podczas wypadków samochodowych.


AVISTA POLSKA
Piątkowska 214a/2
61-693 Poznań